top of page

מכתבי תודות

לאורך השנים נצברו מכתבי תודות רבים ממשפחות.  להלן תמצית...

 • המידע המפורט כאן הוא לשון החוק ובדיוק המידע שמוסר מ. הבריאות לפונים: שמעון ורד – בעל ניסיון של 15 שנים בתחום הזה בדיוק.   052-5679383

 • אני  אסייע לכם להכין ולרכז את הנדרש בקלות.  כולל בשפה הרוסית.

 •  אגשר בין בני המשפחה בעת הצורך (לרוב יש צורך).

 •  אתן טיפים חשובים מאוד לתהליך כולו ולמקומות האשפוז השונים.

 •  אבצע אתכם סיורים והתרשמות במחלקות השונות.

 • בהנחה ויהיה צורך בהמתנה, אדאג לטרום קוד נמוך מול המסגרת.

 

והכל ללא תשלום מצדכם !   

(אני מקבל את שכרי מהמוסדות)

לקבלת ייעוץ אישי
ללא תשלום
וללא התחייבות 
השאירו פרטים בטופס:

Thanks! Message sent.

כללי :

אשפוז במוסד סיעודי מהווה שינוי משמעותי מאוד גם לקשיש הסיעודי וגם למשפחה הסובבת אותו, השינוי מלווה בקשיי הסתגלות.  במסמך זה אפרט על תהליך המעבר למחלקה סיעודית.

הפתרונות המצויים כיום בשוק הסיעוד לקשישים שזקוקים להשגחה של 24 שעות הם :

 • עובד/ת זר לטיפול והשגחה בבית.

 • בית אבות / מחלקה סיעודית בפריסה ארצית

לכל אזרח יש זכות לפנות אל לשכת הבריאות באזור מגוריו ולבקש סיוע בסידור מוסדי / אשפוז קשיש סיעודי או תשוש נפש באחת המחלקות הפרוסות בארץ.

האשפוז במחלקה סיעודית אינו כלול בסל הבריאות והמדינה מסייעת לפונים על פי קריטריונים קבועים עליהם אסביר במסמך זה.

 

מסמכים נדרשים :

על מנת להעביר בן משפחה למסגרת סיעודית, יש להמציא את המסמכים הבאים:

 1. צילום ת.ז. עם דף הכתובת של הקשיש.

 2. שאלון מידע רפואי סיעודי (זהו טופס רשמי שממלא הרופא והאחות הסיעודית).

 3. היסטוריה רפואית של הקשיש : אשפוז , ניירת מרופאים מומחים (גריאטר וכדומה).

 4. דוח סוציאלי לאשפוז חולה כרוני – דוח ימולא ע"י עובדת סוציאלית שמכירה את הקשיש

 5. משרד הבריאות יכול לדרוש עוד מסמכים בהתאם לאבחנות.       
   

לאחר קבלת המסמכים מתקיימת וועדה רפואית בלי נוכחות הקשיש ושם מחליטים לאיזו מסגרת סיעודית מתאים הקשיש. שתי אופציות : סיעודי או תשוש נפש.   משרד הבריאות מוסר את תוצאות הוועדה למשפחה ומוסר שאלוני הצהרה למילוי לצורך הוועדה הכספית.

בשלב הבא – מתחיל תהליך חישוב ההשתתפות בו נקבע גובה הסכות לתשלום ע"י כל אחד מבני המשפחה הקרובה (אשה / בעל, בנים, בנות). הודעה על גובה ההשתתפות תינתן  ע"י רכזת האשפוז

התנאי לעריכת החישוב לצורך קבלת סיוע מהמשרד הינו כי החולה ובן זוגו, הבנים והבנות, ימלאו שאלוני הצהרה, יצרפו מסמכים כמתבקש ויחתמו בפני עו"ד או מזכיר בית משפט על נכונות הצהרתם

להלן רשימת המסמכים שיש לצרף לשאלוני ההצהרה : 

מסמכים של החולה ובו / בת זוגו :

 • אישור על גובה קצבת הביטוח הלאומי האחרונה

 • תלושי פנסיה משלושת החודשים האחרונים של החולה או בן / בת זוגו.

 • אישור על רנטה (אם יש)

 • גמלה מהאוצר (אם יש)

 • כל הכנסה שוטפת אחרת

 • עובד שכיר – או גמלאי, אישור הכנסה משלושת החודשים האחרונים.

 • עצמאי,  שומת מס אחרונה מפקיד השומה במס הכנסה.

 • אם יש בן זוג שנשאר בבית, לצרף אישור על תשלום ארנונה ומשכנתא והוצאות שוטפות.

 • אם אין בן /בת זוג שנשאר בבית, להמציא אישור מתווך / שמאי על גובה שכר הדירה.

 

מסמכים של ילדי החולה :

 • עובד שכיר או גמלאי, אישור הכנסה של שלושה חודשים אחרונים.

 • עצמאי, שומת מס סופית ואחרונה מפקיד השומה.

 • משכנתא , אישור מבנק למשכנתאות על גובה ההלוואה, גובה ההחזר החודשי ומועד.

 • אישור לימודי במכללות או אוניברסיטאות של הילדים – הנכדים של החולה.

 • אישור על שכר דירה

 

כתב התחייבות :

לאחר קביעת גובה ההשתתפות הכספית של כל בן / בת משפחה, יחתום כל אחד מהם על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי לטובת משרד הבריאות. למעמד החתימה יש להביא שני ערבים שיחתמו בפני פקיד משרד הבריאות על ערבות לתשלום החודשי מאותו בן / בת משפחה.

דמי כניסה :

אשפוז באמצעות משרד הבריאות מחייב תשלום חד פעמי של סכום כל החיוב שיצא לכל בני המשפחה מוכפל ב – 2 פרט לקצבת הזקנה,  וזאת בנוסף להשתתפות החודשית הראשונה, אם החולה יעזוב מסיבה כל שהיא את המוסד בתוך החודשיים הראשונים, יוחזרו דמי כניסה באופן יחסי למשפחה בהתאם לנהלים.

האשפוז :               

מתבצע רק במוסדות בעלי רישוי מטעם משרד הבריאות ושעמם יש הסדר אשפוז

(לרשימה לחץ כאן) ברוב המקרים אחרי התהליך ואחרי האישור, יש להמתין עד לקבלת קוד אשפוז ולעיתים קרובות, מכניסים את הקשיש למסגרת ומשלמים תשלום נמוך (טרום קוד) או שממתינים בבית על לקבלת קוד האשפוז שהוא בעצם אישור תשלום משרד הבריאות למסגרת הסיעודית.

הגבייה :

לאחר האשפוז, שולח משרד הבריאות למתחייבים חשבונות חודשיים לפי הכתובת שנמסרה בעת הגשת המסמכים באמצעות הוראת קבע לטובת משרד הבריאות, את החשבונות יש לשלם עד ה – 5 לחודש כדי להימנע בחיובי ריבית והצמדה.

ועדת ערר :

במקרים חריגים, כאשר משפחה חוייבה בהשתתפות ואינה יכולה לעמוד בה בגלל בעיה מיוחד לטווח ארוך, ניתן למלא טופס ערר על ידי עובדת סוציאלית בצרוף מכתב הסבר, שיוגש למשרד הבריאות ויעלה לדיון בעת התכנסות ועדת ערר.

bottom of page